För Lenart Bölin gav tillväxtprogrammet en extern benchmarking

30 jun 2016 03:40650

Lennart Bölin, Teknikutbildarna har haft tillväxt sedan 2007 då de startade. I och med tillväxtprogrammet har de fått upp ögonen för vad de behöver fokusera mer på. Bland annat lyhördhet och kommunikation.
https://teknikutbildarna.se/

Läs mer